GAILIT & LINDSTRÖM - Böcker om Baltikum

 K. Nilssons v 26, 352 39 Växjö, tel 0470-74 08 08, fax 0470-74 08 09
e-post parli @ gailit.se (ta bort mellanslagen på ömse sidor om @!)

 

 

  Svenska Institutets tvåspråkiga miniböcker - idealiska presenter till vänner i öst!

 

 

 

 
Mert Kubu
Sverige och Estland
"Estland är grannland till Sverige. Tallinn är den närmaste huvudstaden till Stockholm. Vi har en delvis gemensam historia. 1632 grundades i Tartu 'Sveriges andra universitet'. Under sovjet-ockupationen var vi isolerade från varandra. Nu umgås vi åter som grannar. Men vad vet vi om varandra? ... utan tvekan kan esterna mer om Sverige än svenskarna om Estland. Är det inte dags att göra något åt det?"
Citat ur Mert Kubus presentation av sitt personligt färgade reportage om Sveriges kontakter med Estland under århundraden som gått, med tonvikt på 1900-talet.
56 sidor, 24 bilder, 3 kartor, estnisk och svensk text, 70:- + porto.

 

 

 

 
Pär Lindström
Sverige och Lettland
"Svenskar och letter har i mer än fyra tusen år levt vid samma vatten, haft samma religioner, samma näringsfång, samma läromästare och samma fiender – och ändå gång på gång gått helt olika öden till mötes. Långa tider har vi haft täta kontakter - i ett århundrade tillhörde halva Lettland det svenska riket. Under andra tider har historiens vindar föst in oss i skilda fållor."
Citat ur Pär Lindströms engagerade berättelse om de skilda öden som drabbat grannländerna Sverige och Lettland.
48 sidor, 24 bilder, 6 kartor, lettisk och svensk text, 70:- + porto.
 
Carl-Einar Stålvant
Sverige och Litauen
En systematisk genomgång av de många intressanta kontakter som funnits mellan Sverige och Litauen under århundradenas lopp samt en beskrivning av det svenska biståndet under det senaste tio åren och av de omfattande kulturella och ekonomiska kontakter som nu etablerats.
36 sidor, 16 bilder, 2 kartor, lituisk och svensk text, 50:- + porto.
 

 

Porto: ett ex 25:-, två 35:-, fyra 45:-, sex 55:-
(baltikumvänner i Danmark, Norge och Finland,
ring eller skriv och begär prisuppgift! )

Sätt in pengar på plusgiro 50 15 30-0 och ange ditt namn
och vilka häften du vill ha, så kommer böckerna som B-post-brev.

Glöm inte att skriva namn, adress och vilken bok ni vill ha!