Bilder från
BALTISKA TORGET
vid Bokmässan i Göteborg
24-27 september 2009



Deltagande


Estonian Tourist Board
http://www.visitestonia.com/

 

Wallingatan 32, 111 24 Stockholm, 08-23 60 18, stockholm @ eas.ee >(radera mellanslagen på ömse sidor om @)




Latvian Tourism Development Agency (TAVA)
http://www.latviatourism.lv/

 

55 Brivibas street, LV-1010 Riga, LETTLAND, + 371-67 22 99 45, fax + 371-67 35 81 28
ramona.kacanova @ latviatourism.lv (radera mellanslagen på ömse sidor om @)




Embassy of the Republic of Lithuania

http://www.litemb.se/

 

Grevgatan 5, 114 53 Stockholm, 08-667 5455, fax 08-667 5456, info @ litemb.se (radera mellanslagen på ömse sidor om @)




Estlandssvenskarnas kulturförening
Svenska Odlingens Vänner
http://www.estlandssvenskarna.org

 

Föreningen Svenska Odlingens Vänner bildades 1909 som en kulturförening för den svenska minoriteten i Estland. Åren 1920-1940 startade förningen svenska folkskolor, grundade en folkhögskola och ett gymnasium samt ordnade kulturella aktiviteter. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlandssvenska befolkningen, ca 8000 personer, flydde eller flyttade 1943-44 till Sverige. Föreningen nybildades i Sverige 1945 och har i dag 1100 medlemmar. Föreningens tidskrift Kustbon firar i år 90 års-jubileum.

Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm, 08-612 75 99, Kontaktperson: Lars Rönnberg, info @ estlandssvenskarna.org (radera mellanslagen på ömse sidor om @)


Nätverk Sverige-Lettland
http://www.latnet.se/

 

Nätverk Sverige-Lettland samordnar och sprider information till organisationer, privatpersoner och myndigheter i lettlandsfrågor. Nätverket ordnar ungdomsutbyte och stödjer sociala institutioner på flera håll i Lettland. Nätverket utvecklar olika former av kontakter med Lettland och arrangerar nätverksdagar, kulturdagar, och studieresor för kulturella utbyten. Nätverk Sverige-Lettland samarbetar med Sensus studieförbund.

Storgatan 70, 514 42 Limmared, tel 0325-78100, E-post info @ latnet (radera mellanslagen på ömse sidor om @)
Kontaktperson: Christina Strand, 0321-204 82, 0703-52 82 90, christina.strand @ latnet.se (radera mellanslagen på ömse sidor om @)



Vänner emellan
http://www.vanneremellan.se/

 

Vänner emellan är en politisk och religiöst obunden förening som levererat hjälpsändningar till staden Plunge i Litauen sedan våren 1999. Grunden i vår verksamhet är insamling av kläder och andra basala saker, som packas och skickas till i första hand Plunge. Där har vi en mottagarorganisation som heter Cyrulis (det betyder Lärka). Cyrulis tar emot våra sändningar och delar ut till de mest behövande familjerna. Andra hjälpsändningar går till 10 byalag runtomkring Plunge, där behövande familjer får del av kläder, möbler, leksaker mm. från Sverige..

Gärdslätts Västergård 3, 590 16 Boxholm, tel 0142 - 507 05


Förlaget Baltic Books
http://www.balticbooks.se 

Vi årets mässa visar vi stolt upp våra senaste böcker:
"Lär känna Lettland - en läsebok och resebok" (2009) och
"Lär känna Estland - en läsebok och resebok" (2007).
Vi säljer även andra böcker om baltisk historia, kultur och sevärdheter.

Pär Lindström, K.Nilssons v. 26, 352 39 Växjö, tel 0470-74 08 08,
par.lindstrom @ balticbooks.se (radera mellanslagen på ömse sidor om @)

    

 


Förlaget Människa och Samhälle    

Vi presenterar projektet livegen.se

Om slavars och livegnas villkor - likheter och olikheter - i South Carolina och Estland. Om olika aspekter på slaveriets och livegenskapens förutsättningar ur ekonomiskt, idéhistoriskt och, främst, mänskligt perspektiv. Utgångspunkten är vår egen härstamning.

Eva Sivertsdotter, Norra Promenaden 124, 602 18 Norrköping, tel 0738-321193, axsiver @ yahoo.se (radera mellanslagen på ömse sidor om @)

På BALTISKA TORGET samlas ett antal organisationer och förlag med inriktning på Baltikum och svensk-baltiska kontakter. Har du verksamhet eller produkter som du tycker skulle passa på BALTISKA TORGET vid kommande Bokmässor? Kanske kan vi bereda plats även för dig, låt oss tala om saken! Kontakta Eva Sivertsdotter, tel 0738-321193, e-post axsiver @ yahoo.se eller Pär Lindström tel 0470-740808, e-post par.lindstrom @ balticbooks.se (radera mellanslagen på ömse sidor om @)