BALTIC BOOKS

 K. Nilssons v 26, 352 39 Växjö, tel 0470-74 08 08, fax 0470-74 08 09
e-post: par.lindstrom(snabel-a)balticbooks.se 


Tidigare resor

Exempel på resor från vårt "beställningskrädderi",
resor vi planerat och guidat för olika beställare

Vi gör ibland även resor i andra väderstreck:

Så här berättar några deltagare om tidigare resor med Pär Lindström:

"Den bästa gruppresa jag
och min fru varit med på"
Estland för deltagare i historikerkonferens 8 dagar 2002

"Den mest intressanta och
lärorika resa jag varit med om"
Litauen-Lettland-Estland 12 dagar 2004

"Strålande arrangemang",
"Reseledare av yppersta klass"
Litauen-Lettland-Estland 12 dagar 2003

"Givande, innehållsrikt, variationsrikt, välorganiserat -
mycket god kvalitet"

Estland-Lettland-Litauen 10 dagar 2010

"En fantastisk resa!" "Fler borde följa våra fotspår... otroligt att få en sådan resa för det facila priset."
Lettland-Pskov-östra Estland 12 dagar 2010